Facebook Twitter RSS
Mi segítünk a nehéz pillanatokban!

Ha kérdése van, írjon nekünk.
Esztergályos Cecília már kifizette a temetését Hetvenéves, de háromnak érzi magát. Kolbászon, szalonnán él. ... Tovább
Hogyan lehet túlélni egy gyermek halálát? Könyv Karcsika emlékére Egy anya öt éven át nap,mint nap küzdött a kisfia életéért. ... Tovább
Életről és halálról mesélnek a szicíliai múmiák Képalkotó diagnosztikával és kémiai eljárásokkal próbálják meghatározni, ... Tovább
Rossz embert temettek, mert nem hittek az özvegynek A 73 éves Evan Davidson hiába bizonygatta a kaliforniai Simpson halottasháznak, ... Tovább
Mi a teendő szerettünk eltávozásakor? A híradások szinte naponta számolnak be halálesetekről, de ... Tovább
További hírek

Jogtár

A holttest szállítása, eltemetése, elhamvasztása
A kórházon kívül, nem rendkívüli módon elhunyt személy holttestének a halál bekövetkezése helyéről történő a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálati bizonyítvány kiadásával intézkedik.

Hatósági és az igazságügyi orvosi boncolás
A boncolási jegyzőkönyvben a 8. § (3) bekezdésében foglaltakon túl fel kell tüntetni a boncoláson jelen lévő kezelőorvos nevét, illetve ha a hatóság a kezelőorvos részvételéhez nem járul hozzá, ezt a körülményt is.

Kórbonctani vizsgálat
A kórbonctani vizsgálat elvégzésére – az Eütv. 219. §-a alapján – a halottvizsgálatot végző orvos vagy az elhunyt személy kezelőorvosa tesz javaslatot.

Halottvizsgálati bizonyítvány
A halál okát megállapító orvos kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt.

Halottvizsgálat
A halottvizsgálatot az arra illetékes orvosnak haladéktalanul, de legkésőbb a halálesetről való értesülésétől számított 6 órán,a közterületen vagy nyilvános helyen történő halál esetén, soron kívül, de legfeljebb 2 órán belül kell elvégeznie.

Temetőszabályzat
A temető üzemeltetéséhez és temetőhasználathoz számos rendelkezés kapcsolódik.

Nyilvántartás
A temető üzemeltetője köteles nyilvántartást vezetni.

Sírnyitás
A sír vagy sírbolt felnyitását a temető fekvése szerint illetékes kistérségi intézet engedélyezheti.

Urnaelhelyezés, - kiadás, hamvak szórása
A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad.

Hamvasztásos temetés
Az elhunytat az elhalálozás helye szerinti legközelebbi hamvasztóban kell elhamvasztani.

A temetés feltételei
A halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni.

Temetői munkavégzés
A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama
A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama meghatározott, bizonyos időre szól, amit az idő lejárta után újra lehet váltani.

Temetési hely
A temetőt - nagyságától függően - sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.