Facebook Twitter RSS
Mi segítünk a nehéz pillanatokban!

Ha kérdése van, írjon nekünk.
Esztergályos Cecília már kifizette a temetését Hetvenéves, de háromnak érzi magát. Kolbászon, szalonnán él. ... Tovább
Hogyan lehet túlélni egy gyermek halálát? Könyv Karcsika emlékére Egy anya öt éven át nap,mint nap küzdött a kisfia életéért. ... Tovább
Életről és halálról mesélnek a szicíliai múmiák Képalkotó diagnosztikával és kémiai eljárásokkal próbálják meghatározni, ... Tovább
Rossz embert temettek, mert nem hittek az özvegynek A 73 éves Evan Davidson hiába bizonygatta a kaliforniai Simpson halottasháznak, ... Tovább
Mi a teendő szerettünk eltávozásakor? A híradások szinte naponta számolnak be halálesetekről, de ... Tovább
További hírek

Lexikon

Esperes
Az esperes megnevezés a keresztény egyházszervezetben szokásos. Így nevezik azt a papot, akit a megyés püspök bizonyos időre kinevezi az esperesi kerület élére. Kötelességea saját esperesi kerületében a lelkipásztori munkát összehangolni, a templom, a plébánia és a liturgia rendjét felügyelni, valamint ügyelni papság fegyelmét. Mindemellett továbbképzéseket szervez és az adminisztrációs feladatokat is ellátja.
Exhuma koporsó
Olyan koporsó, amelybe az elhunyt földi maradványait helyezik exhumálás esetén.
Exhumálás
Egy már eltemetett elhunyt földi maradványainak kiemelése a koporsós sírból, vagy sírboltból.
Halálozási lap
Egészségügyi intézményben történt halálozás esetén a kórház, lakáson, vagy közterületen történő halálesetnél pedig a temetés felvételezését végző munkatárs tölti ki. A halálozási lap a Központi Statisztikai Hivatalnak nyújt tájékoztatást. Kitöltése kötelező, a Halotti Anyakönyvi Kivonat kiállításának feltétele.
Halottvizsgálat
A halottvizsgálaton az elhunyt vizsgálatát értjük. Először megállapításra kerül a halál beálltának ténye az ügyeletes orvos, vagy a kórházi orvos által, majd amennyiben ez szükséges, boncolás történik az illetékes kórházban.
Halottvizsgálati bizonyítvány
A halottvizsgálati bizonyítvány első felét a halál beálltát megállapító orvos, a második, alsó részt a kórboncolást végző orvos, vagy a háziorvos tölti ki. A 22-es, hamvasztás engedélyezését érintő rubrikát a boncolást végző egészségügyi intézmény, vagy boncolás hiányában a területileg illetékes tisztifőorvos (ÁNTSZ) tölti ki.
Hamvasztási egységcsomag
A hamvasztáshoz szükséges kellékeket foglalja magában (hamvasztó koporsó, urnabetét, hamvasztó lepel).
Hamvasztási engedély
A hamvaszthatóságot kórházban történt elhalálozás esetén az egészségügyi intézmény illetékese, egyéb elhalálozáskor a területileg illetékes tisztiorvos (ÁNTSZ) adja meg, a Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontjának kitöltésével, aláírásával és lepecsételésével. Rendkívüli halál esetén (a Rendőrség határozza meg, hogy mi minősül annak) a Rendőrség engedélye szükséges a hamvasztáshoz. Külföldi állampolgár esetén az illetékes Nagykövetségnek is hozzá kell járulnia a hamvasztáshoz.
Helyi halottszállítás
Az elhunyt, vagy a hamvakat tartalmazó urna temetőn kivüli, de a településen belüli szállítása.
Helyközi halottszállítás
Az elhunyt, vagy a hamvakat tartalmazó urna temetőn kivüli, helyiségek közötti szállítása.
Hinduizmus
Hinduizmusnak nevezzük India autentikus ősi vallását, amely tulajdonképpen egy rendkívül heterogén vallási formáció hiszen különböző változatok, ágazatok és szekták egymás mellett, egymást tolerálva fejlődtek, így alakult ki egy olyan sokféle és változatos hitrendszer melynek kötelező és elfogadható dogmatikája nincs.