Facebook Twitter RSS
Mi segítünk a nehéz pillanatokban!

Ha kérdése van, írjon nekünk.
Esztergályos Cecília már kifizette a temetését Hetvenéves, de háromnak érzi magát. Kolbászon, szalonnán él. ... Tovább
Hogyan lehet túlélni egy gyermek halálát? Könyv Karcsika emlékére Egy anya öt éven át nap,mint nap küzdött a kisfia életéért. ... Tovább
Életről és halálról mesélnek a szicíliai múmiák Képalkotó diagnosztikával és kémiai eljárásokkal próbálják meghatározni, ... Tovább
Rossz embert temettek, mert nem hittek az özvegynek A 73 éves Evan Davidson hiába bizonygatta a kaliforniai Simpson halottasháznak, ... Tovább
Mi a teendő szerettünk eltávozásakor? A híradások szinte naponta számolnak be halálesetekről, de ... Tovább
További hírek

Temetési segély

A temetési segély olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) nyújthatnak a rászorultak részére. Mivel a temetési segély biztosítása nem kötelező feladata az önkormányzatoknak, ezért e szociális ellátás igénybevételének lehetőségéről minden esetben a településeken kell érdeklődni.

Kik jogosultak a temetési segély igénybevételére?

A temetési segélyt biztosító települések képviselő-testületeinek önkormányzati rendeletben kell szabályozniuk a jogosultak körét, valamint az igénylés módját, azaz a temetési segély igénybevételének feltételeit 

A temetési segély szociális rászorultságtól függő ellátások körébe tartozik, ezért az csak annak a személynek részére állapítható meg, aki

  1. úgy gondoskodott az elhunyt személy temetéséről, hogy arra nem volt köteles, vagy
  2. tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik 

Az elhunytak eltemettetéséről az alábbi személyek - ebben a sorrendben - kötelesek gondoskodni:

  1. elsősorban az, aki az eltemettetést szerződésben (például tartási szerződésben) vállalta;
  2. másodsorban az, akit erre az elhunyt végrendelete kötelez;
  3. harmadsorban a végintézkedés hiányában, az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa;
  4. negyedsorban az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés sorrendje szerint.

A házastárson kívül közeli hozzátartozónak kell tekinteni az egyeneságbeli rokonokat, az örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermekeket, az örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülőket, valamint a testvéreket. A törvényes öröklés sorrendjét a Polgári Törvénykönyv határozza meg.

Ha az önkormányzat rendeletében biztosítja a temetési segély igénybevételének lehetőségét, úgy a szociális rászorultság megállapításához szükséges, egy főre számított maximális havi jövedelemhatárt csak úgy határozhatják meg, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat által megállapított és a jogosultságot megalapozó jövedelemhatár 2012-ben 28.500 forintnál nem lehet alacsonyabb.

Amennyiben egyedül élő személy kérelmezi a segélyt, úgy a jogosultságot megalapozó jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, azaz 2012. évben 42.750 forintnál nem lehet alacsonyabb. A segély elbírálása szempontjából egyedül élőnek kell tekinteni mindazokat, akik egyszemélyes háztartásban élnek.

Ki nem jogosult a temetési segélyre?

A temetési segély nem adható annak a személynek, aki járadékban részesült hadirokkant eltemettetéséről gondoskodott és ezért részére az elhunyt lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője temetési hozzájárulást állapított meg.

A temetési segély igénylése

A települési önkormányzathoz benyújtott temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről szóló, a segélyt kérő vagy az elhunyttal egy háztartásban élt családtag nevére kiállított számlát. A számlákat a kérelem elbírálását követően az igénylőknek visszaadják, de rávezetik a megállapított segély összegét vagy az elutasítás tényét és a határozat számát. A temetési segély megállapítható - utólagos elszámolás mellett - a költségeket igazoló számla hiányában is. Amennyiben a temetési segélyt nem a haláleset helye szerinti önkormányzattól kérik, úgy a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot is. A kérelem benyújtásának és elbírálásának részletes szabályait az önkormányzat rendeletben szabályozza.